Nikoli multikulturní, nýbrž interkulturní svět

Ahoj, V dnešní době je důležité lidi netřídit do menšinových nebo většinových skupin obyvatel, mít rovné příležitosti jak pro bohaté, tak pro chudé, černé nebo bílé, z vesnic nebo z měst. Také je důležité nežít v multikulturním, ale v interkulturním světě, kde lidé nežijí pouze jako sousedé, ale jsou také spojeni mezi sebou. Pozdrav z Petrohradu posílá Irina