Pošli pohlednici za lepší svět

Válka. Chudoba. Omezování lidských práv.
Enviromentální krize. Ekonomická krize.
Globální politická krize?